Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!

U nastavku saznajte više o najaktualnijim natječajima iz fondova EU koja su namijenjena malim i srednjim poduzećima na području Republike Hrvatske. Pronađite natječaj koji vam odgovara, počnite s pripremom projekta već danas i dobijte sredstva EU za vaše poduzeće!

1. Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska
Predmet
ovog Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga jest sufinanciranje projekata iz Europskoga fonda za regionalni razvoj koji su u skladu sa sljedećim prioritetnim osima/investicijskim prioritetima te povezanim specifičnim ciljevima – Aktivno očuvanje baštine putem održivoga turizma; Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promicanje usluga u vezi s ekosustavom; Razvoj partnerstva javnih nadležnih tijela i dionika radi zdravih, sigurnih i pristupačnih graničnih područja.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava je 33.087.636,00 EUR. Projekti prihvatljivi za sudjelovanje u programu su oni čiji ukupni iznos traženih sredstva EFRR-a iznosi od 100.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR za prioritetnu os 2 (Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa) i od 100.000,00 EUR do 1.000.000 EUR za prioritetnu os 3 (Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja).

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

2. ESPON natječaji za Primijenjena istraživanja
Cilj
programa ESPON je ojačati učinkovitost europske kohezijske politike kao i ostalih sektorskih politika i programa pomoću Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi). Pozivi koji su trenutno otvoreni će pridonijeti daljnjem razvoju i poboljšanju ESPON bazi znanja.

ESPON je raspisao natječaje za sedam Primijenjenih istraživanja: 1. Geografija nove dinamike zapošljavanja u Europi; 2. Svijet u Europi, globalni tokovi FDI-a prema Europi; 3. Mala i srednja poduzeća u europskim regijama i gradovima; 4. Područja sa niskom razinom ugljika; 5. Unutrašnje periferije:  nacionalna područja koja se suočavaju sa izazovima pristupa osnovnim uslugama od općeg interesa; 6. Moguća europska područja u budućnosti; 7. Komparativna analiza područja upravljanja i sustava prostornog planiranja u Europi.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose od 400.000,00 EUR pa sve do 900.000,00 EUR, ovisno o istraživanju.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

3. Poziv za dostavu prijedloga: poboljšanja IKT interoperabilnosti u državama članicama kako bi se poboljšalo dijeljenje informacija za pomorski nadzor (EASME/EMFF/2015/1.2.1.5)
Cilj
ovog poziva je podrška državama članicama u poboljšanju interoperabilnosti informacijskih sustava za pomorski nadzor vlasti kako bi se poboljšala međusektorska i prekogranična razmjena informacija za poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti nacionalnih vlasti u osiguravanju sigurnih i ekoloških zaštićenih mora. Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog poziva moraju obuhvatiti jednu ili obje akcije: identificirati potrebe i zahtjeve za poboljšanje međusektorske razmjene informacija za pomorski nadzor unutar i između zemalja članica Europske unije ili razvoj IKT sustava i/ili stvaranje novih mogućnosti za poboljšanje međusektorske razmjene informacija za pomorski nadzor unutar i eventualno između država članica.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 2.538.000,00 EUR. Ova sredstva, u iznimnim okolnostima, mogu biti povećana i do 20%.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

4. Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. “Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti
Predmet
potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti. Prihvatljive aktivnosti koje se odnose na trajni prestanak ribolovne aktivnosti postižu se isključivo: a) uništavanjem; b) prenamjenom; c) očuvanjem pomorske baštine.

Raspoloživa sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovog natječaja iznose 13.000.000,00 EUR u, od čega 6.500.000,00 EUR iz proračuna Europske unije (50% udjela) i 6.500.000,00 EUR iz državnog proračuna Republike Hrvatske (50% udjela). Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

5. Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture”
Predmet
potpore su aktivnosti vezane uz stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem osnivanja organizacija proizvođača, udruženja ili međugranskih organizacija, pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Ukupna sredstva javne potpore iznose ukupno 18.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega: 13.500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i 4.500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske. Sredstva javne potpore za sufinanciranje osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

PPUB-Disclaimer

AVELANT

društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno i strateško savjetovanje

A: Almeria Centar (Uredski prostori D), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T: + 385 1 5534 878
E: info@avelant.hr
Radno vrijeme: 9:00 – 17:00 sati