MRRFEU započelo proces pojednostavljenja procedura za korištenje EU fondova

Imenovanjem trinaeste po redu Vlade Republike Hrvatske, sve oči su uprte u nove članove i članice Vlade koji su zasjeli u ministarske fotelje. S čela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, ministar Tomislav Tolušić najavljuje dugo priželjkivano ubrzanje procesa povlačenja sredstava iz EU fondova, smanjenje administrativnih zahtjeva, bolju koordinaciju među nadležnim tijelima. EU PROJEKTI godinama upozoravaju na preveliku kompleksnost procedura. Ariana Vela prepoznata je kao stručnjakinja koja pruža konkretne osvrte i savjete iz područja EU fondova, pa je i u ovom značajnom iskoraku MRRFEU-a dala svoj doprinos, i biti će na raspolaganju davati ga ubuduće.

U postupku dodjele bespovratnih sredstava, preciznije u fazi postupka dodjele, očekuje se spajanje pojedinih faza u smjeru smanjenja njihova broja s postojećih sedam na pet. Prema tome, faze bi trebale biti koncipirane na sljedeći način: 1. Zaprimanje i registracija; 2. Administrativna provjera i provjera prihvatljivosti prijavitelja i partnera; 3. Provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete; 4. Provjera prihvatljivosti izdataka; 5. Donošenje Odluke o financiranju. Ujedno, nužno je ujednačiti pristup u postupku pojašnjavanja, jer bi isto trebalo rezultirati jednoobraznom praksom postupanja, kao i u postupku provjera u svrhu osiguravanja nepristranosti i sprječavanja sukoba interesa.

Očekuju se i promjene u metodologiji Ex ante provjere postupka nabave, kojima bi se trebale uzimati u obzir isključivo vrijednost nabave. Kada je riječ o Ex post provjerama postupka nabave, točnije traženju i dostavljanju pojašnjenja od srane korisnika, odnosno davanju upozorenja nadležnih tijela u slučaju nepostupanja ili propuštanja postupanja, mijenjati se trebaju pripadajuća dinamika i rokovi.

U pogledu ispunjavanja obrasca koji se odnosi na EU dio sredstava i planirani datum plaćanja Zahtjeva za plaćanje od Posredničkog tijela razine 2, poželjno je da se plaćanja ne vrše na krajnje utvrđeni datum plaćanja, već što prije, u cilju ubrzanja apsorpcije dostupnih sredstava.

S namjerom ubrzavanja i pojednostavljivanja postupka upravljanja nepravilnostima, olakšavanja komunikacije između nadležnih tijela, te umanjivanja administrativnog opterećenja, predlaže se mogućnost dostave odluka o utvrđenim nepravilnostima tijelima u sustavu putem elektronske pošte.

U postupcima nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN) promjene bi trebale obuhvatiti postupke vezane uz troškove za koje nije potrebno provoditi javno nadmetanje te oglašavanje postupka nabave što bi trebalo rezultirati pojednostavljenjem provedbe nabava proporcionalno njihovoj vrijednosti, te ujednačeni pristup prema svim prijaviteljima/korisnicima bespovratnih sredstava na način da se nikoga ne dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale.

Dostavljanje dokumentacije također traži određena pojednostavljenja postupanja i smanjenja administrativnog opterećenja, kako na strani nadležnih tijela, tako i na strani korisnika.

Naposljetku, ovo je prvi puta da se u resoru kreće u pojednostavljenje procedura. Navedenim prijedlozima svakako bi seosigurala veća ekonomičnost i efikasnost nadležnih tijela, kao i sustava upravljanja i kontrole u cijelosti. A očekivanja korisnika su da, nakon ovog važnog koraka, bude još i većih zahvata.

AVELANT

društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno i strateško savjetovanje

A: Almeria Centar (Uredski prostori D), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T: + 385 1 5534 878
E: info@avelant.hr
Radno vrijeme: 9:00 – 17:00 sati