Interaktivna radionica: Mogućnosti financiranja projekata u sektoru ruralnog razvoja

Zagreb, 30. ožujka 2016.g. (9:30 – 16:30 sati)
Poslovni centar Almeria, Ulica grada Vukovara 284, Zgrada D, 3. kat

Cilj radionice je pomoći polaznicima/ama da razumiju prioritete financiranja iz Programa ruralnog razvoja RH u razdoblju 2014. – 2020. Radionica će predstaviti ključne prioritete, mjere i tipove operacija koji su trenutačno u primjeni, kao i one koji će uskoro započeti s primjenom, uz navođenje niza korisnih informacija o koracima koje je potrebno poduzeti za pravovremenu pripremu projekata. Važan dio radionice predstavljaju konkretna pitanja polaznika/ca i provjera mogućnosti financiranja njihovih projekata.

Specifične inovacije koje uvodimo su:
– Pregled svih prioriteta i mjera Programa ruralnoga razvoja s primjerima projekata
– Rad i praćenje predavanja uz korištenje novih tehnologija (e-praćenje)
– Objašnjavanje konkretnih koraka u postupku pripreme projekta uz pregled dokumentacije
– Rasprava o nejasnoćama i najave konkretnih izmjena u dokumentaciji
– Simulacija odnosa klijent – konzultant koja je važna za prikupljanje informacija potrebnih za pripremu projekta
– Provjera prihvatljivosti ulaganja polaznika/ca temeljem projektnih obrazaca

Tijekom sudjelovanja na radionici polaznici će saznati sve o pripremi projekata u segmentu ruralnoga razvoja s naglaskom na sljedeće teme:
– Program ruralnoga razvoja RH 2014. -2020. (Detaljan pregled prioriteta, mjera i tipova operacija)
– Podaci koje je potrebno prikupiti kako bi se pristupilo pripremi dokumentacije
– Kriteriji za ocjenu prihvatljivosti ulaganja i prijavitelja
– Pitanje iznosa sufinanciranja koji je moguće dobiti te osiguranje vlastitog udjela u financiranju
– Prikaz narativnog i financijskog dijela poslovnog plana uz obrazloženja
– Procedure javne nabave u okviru projekata u ruralnome razvoju
– Sustav AGRONET i načini pripreme projekta
– Praktični problemi u pripremi projekata i kako ih riješiti (rasprava)

Radionicu će voditi gđa Ariana Vela iz tvrtke EU PROJEKTI

Detaljne informacije o radionici možete pronaći u sljedećim dokumentima:
– Poziv
– Program
Prijavnica

Cijena radionice iznosi 1.380,00 Kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. Za rane prijave do 22. ožujka 2016. godine, uz uplatu do 23. ožujka 2016. godine, odobravamo 15% popusta. U cijenu su uključeni održavanje radionice uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom radionice te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta. Napominjemo da se PDV ne obračunava temeljem istoimenog Zakona. Ukoliko se želite prijaviti, ispunite prijavnicu i pošaljite istu na e-mail adresu info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna, potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Vidimo se!

AVELANT

društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno i strateško savjetovanje

A: Almeria Centar (Uredski prostori D), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T: + 385 1 5534 878
E: info@avelant.hr
Radno vrijeme: 9:00 – 17:00 sati