Monthly Archives: Svibanj 2016

Polaznici

Postani voditelj pripreme i provedbe EU projekata uz mentorstvo Ariane Vele!

By | Naslovna, Nekategorizirano, Vijesti | No Comments

Upišite program usavršavanja za Voditelja pripreme i provedbe EU projekta koji će se održavati od lipnja do listopada 2016. godine. Svaki polaznik dobiva knjigu pod nazivom “Menadžment Europskih strukturnih i investicijskih fondova – Priručnik o pripremi i provedbi projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskoj perspektivi 2014. – 2020.”, autorice Ariane Vele. Nastava se održava pri prvom hrvatskom učilištu specijaliziranom za fondove EU – Učilištu EU PROJEKTI koje je nastalo na temelju dugogodišnjeg iskustva jedne od najpoznatijih konzultantskih tvrtki u Republici Hrvatskoj – obrta za poslovno savjetovanje EU PROJEKTI s portfoliom projekata većim od 200 milijuna eura.

Ovaj program je namijenjen širokoj populaciji građana koji žele naučiti pripremati i provoditi projekte financirane iz fondova EU (Europski strukturni i investicijski fondovi i programi Unije) prema pravilima za financijsku perspektivu 2014. – 2020. i koji žele steći konkretna i praktična znanja. Sastoji se od teoretskog i većinom praktičnog dijela, a uključuje 63 sati predavanja na kojima se svladava terminologija i metodologija pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova EU, kao i 103 sata praktičnih vježbi koje polaznicima pomažu u praktičnom svladavanju zadataka potrebnih za pripremu i provedbu projekta.

Polaznici će posebno će naučiti:
– Što su EU fondovi, koja je razlika između pretpristupnih fondova, Europskih strukturnih i investicijskih fondova i programa EU, koji su prioriteti financiranja, uvjeti natječaja i iznosi na raspolaganju kao uvod u metodologiju pripreme projekata
– Analizirati natječajnu dokumentaciju i provjeriti prihvatljivost prijavitelja, aktivnosti i troškova
– Izvršiti ključne analize kao preduvjet za pripremu projekta (SWOT, PEST, analiza dionika, analiza problema i problemsko stablo, analiza strateškog i zakonodavnog okvira)
– Formulirati projektne ciljeve, rezultate i identificirati aktivnosti u skladu s prethodno provedenim analizama te izraditi Gantogram aktivnosti
– Odrediti ključne aspekte održivosti projekta i opisati doprinos horizontalnim pitanjima kao što su jednake mogućnosti, zaštita okoliša i slične
– Identificirati sve projektne troškove, odvojiti prihvatljive od neprihvatljivih, pripremiti tablicu proračuna, odrediti udjele u financiranju i novčani tok projekta
– Pripremiti projektnu dokumentaciju u administrativnom smislu, dostaviti ju ugovornom tijelu, provesti postupak čišćenja proračuna i ugovaranja
– Provesti projekt u potpunosti u skladu s općim i posebnim pravilima ugovora, izraditi interne izvještaje i završni izvještaj
– Pripremiti i pravilno provesti postupke javne nabave u skladu s novodonesenim pravilima
– Završiti vlastiti projekt na temelju prethodno odrađenih predavanja, vježbi i simulacija uz mogućnost prijave na jedan od otvorenih natječaja
– Provesti postupak evaluacije projekta

Posebna pažnja poklanja se praktičnom radu s konkretnom natječajnom dokumentacijom, situacijskim testovima u kojima se simuliraju stvarne situacije koje se događaju u pripremi i provedbi projekata, izradi konkretnog projektnog prijedloga koji će polaznici „braniti“ na završnom ispitu i otkrivanju malih trikova kojima se u praksi služe iskusni konzultanti.

Programi Učilišta verificirani su od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a svaki polaznik koji uspješno završi program dobit će uvjerenje koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Detaljne informacije o programu i načinu upisa saznajte na sljedećoj poveznici, a ovdje možete vidjeti što su o nama rekli naši dosadašnji polaznici!

Kontaktirajte nas na broj telefona 01 5534 878, putem e-maila na info@uep.hr, putem internetske stranice www.uep.hr ili nas potražite na Facebooku pod nazivom Učilište EU PROJEKTI!

Požurite – broj mjesta je ograničen!

Veselimo se našem zajedničkom radu!

Vaš UEP tim

Spisi_400x200

MINPO značajno pojednostavio natječajnu dokumentaciju za MSP-ove

By | Naslovna, Nekategorizirano, Vijesti | No Comments

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. svibnja 2016. godine Poziv na dostavu projektnih prijava „Inovacije novoosnovanih MSP“. U sklopu provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dodijelit će se bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 22.800.000,00 HRK novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti kretati od 150.000,00 HRK do 1.500.000,00 HRK.

Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je novoosnovanim trgovačkim društvima, obrtima, kao i ostalim subjektima koji se bave ekonomskom djelatnošću, koji u trenutku predaje projektne prijave nisu stariji od 36 mjeseci, pod uvjetom da nisu raspodijelila dobit te nisu osnovana spajanjem.

Ovim se Pozivom sufinancira razvoj inovacija koje će rezultirati proizvodom ili uslugom koji je novost u ponudi poduzeća ili je novost na tržištu.

Ono što je zanimljivo jeste da je MINPO održao svoje obećanje i zaista u ovom natječaju pojednostavio cjelokupnu priču.

Umjesto velikog broja obrazaca koje je trebalo ispunjavati te izjava koje je trebalo potpisivati i pečatirati, sada je potrebno ispuniti samo Prijavne obrasce A i B te priložiti četiri izjave. Navedeno poduzećima predstavlja veliko olakšanje kao i činjenica da se postupak dodjele bespovratnih sredstava smanjio na maksimalno 90 kalendarskih dana, računajući od dana zaprimanja projektne prijave do donošenja Odluke o financiranju predmetne prijave.

Kad je riječ o fazama postupka dodjele bespovratnih sredstava, one su se iz prošlih šest spojile u tri nove koje možete vidjeti u nastavku:

1. faza – Zaprimanje, registracija i administrativna provjera
2. faza – Provjera prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti, troškova te ocjenjivanje kvalitete
3. faza – Donošenje Odluke o financiranju

Detaljnije o natječaju „Inovacije novoosnovanih MSP“ možete pročitati ovdje!

hrvatske kune

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim natječajima iz fondova EU koja su namijenjena malim i srednjim poduzećima na području Republike Hrvatske. Pronađite natječaj koji vam odgovara, počnite s pripremom projekta već danas i dobijte sredstva EU za vaše poduzeće!

1. Inovacije novoosnovanih MSP (KK.03.2.2.01.)
Predmet:
dodjela bespovratnih sredstava za razvoj inovacija koje će rezultirati proizvodom koji je novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa tako dugo dok proces doprinosi razvoju proizvoda. Projekti koji nemaju za cilj stvarni razvoj proizvoda su isključeni. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Namjena: poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su došli sami MSP–ovi, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.

Cilj: razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Ukupna bespovratna sredstva su 22.800.000,00 HRK za razdoblje do 31.12.2016. godine. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK.

Prijave na natječaj primat će se od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

2. Javni natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba za 2016.
Predmet
ovog natječaja je subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora  energije: solarnog  kolektorskog  sustava  za  grijanje  i  pripremu  potrošne  tople  vode, fotonaponskog sustava za proizvodnju električne energije, sustava za grijanje i pripremu potrošne tople  vode  na  pelete, sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na peći s pirolitičkim procesom  izgaranja, sustava  s  dizalicama  topline  za  pripremu  potrošne  tople  vode,  grijanje  i hlađenje  A  energetske  klase, voda-voda i zemlja-voda, sustava  s vjetrogeneratorima  i  akumulatorima  za  proizvodnju  električne  energije  za  vlastitu  potrošnju (samostalni sustavi/off-grid) na području Grada Zagreba za 2016. za kuće i stanove (fizičke osobe) te malo i srednje poduzetništvo (pravne osobe).

Prihvatljivi prijavitelji korištenja subvencije troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba za 2016. godinu su fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Zagreba i pravne osobe koje imaju sjedište  na  području  Grada  Zagreba.

Financijska sredstva za troškove opreme i ugradnje sustava OIE subvencionirat će se u iznosu do 50% investicijske vrijednosti odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000,00 HRK. Sredstva će se isplaćivati isključivo za troškove opreme i ugradnje nastale nakon datuma objave javnog natječaja.

Rok za prijavu na natječaj je do 30. lipnja 2016. godine.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

3.Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje
Predmet
ovog javnog natječaja je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora inovatorima radi pripreme inovacija za poduzetničko korištenje.

Prihvatljivi korisnici potpora mogu biti obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja, mikro, mala i srednja trgovačka društva, zadruge i ustanove u vlasništvu fizičkih osoba.

Potpore se dodjeljuju inovatorima koji su podnositelji zahtjeva za zaštitu industrijskog vlasništva ili nositelji prava industrijskog vlasništva i koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje sa sjedištem na području Grada Zagreba.

Potpore se odobravaju za stjecanje zaštite industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu razvoj i tehničko-tehnološku obradu inovacija sufinanciranje promidžbenih aktivnosti sufinanciranje analize tržišta.

Najniži pojedinačni iznos potpore je 10.000,00 HRK, a najviši 40.000,00 HRK.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

4. Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (KK.01.2.1.01)
Opći cilj:
razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

Specifični cilj: novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI).

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Iznos bespovratnih sredstava iz EFRR koji se dodjeljuje u okviru ovog Trajno otvorenog Poziva iznosi 748.000.000,00 HRK koji je osiguran temeljem OPKK.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

5. INTERREG Central Europe – 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga
Cilj
je potpora regionalnoj suradnji između devet europskih zemalja i rješavanja problema regionalnih izazova u području inovacija, gospodarstva s niskom razinom ugljičnog dioksida, zaštite okoliša, kulture i transporta.

Prihvatljive aktivnosti ovisne su o tematskim područjima unutar kojih se provode projekti:  Prioritetna os 1: Suradnja na inovacijama za jačanje Središnje Europe, Prioritetna os 2: Suradnja na strategijama niske emisije ugljičnog dioksida, Prioritetna os 3: Suradnja na očuvanju prirodnih i kulturnih resursa s ciljem održivog razvoja, Prioritetna os 4: Suradnja u projektima razvoja prometa s ciljem boljeg povezivanja zemalja Središnje Europe, Prioritetna os 5: Tehnička pomoć.

Prihvatljivi prijavitelji su Nacionalna, regionalna i lokalna tijela, Privatne institucije, uključujući privatna poduzeća s pravnom osobnošću, Međunarodne organizacije.

Ukupna raspoloživa sredstva su 90.000.000,00 EUR, a stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova za prijavitelje iz Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije, 80% ukupnih prihvatljivih troškova za prijavitelje iz Austrije, Njemačke i Italije, 80% ukupnih prihvatljivih troškova za prijavitelje izvan programskog područja programa INTERREG EUROPE.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga je otvoren 26. travnja 2016. godine, a Obrazac za prijavu i pripadajuće dokumente mora se dostaviti najkasnije do 23. lipnja 2016.  putem eMS sustava.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

6. Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“
Predmet
ovoga natječaja su ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture s ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture.

Ukupna sredstva javne potpore iznose 17.000.000,00 EUR od čega 12.750.000,00 EUR je proračun Europske unije, a 4.250.000,00 EUR državni proračun Republike Hrvatske. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 3.000.000,00 EUR.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje do 15. srpnja 2016. godine.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

7. Javni poziv za sufinanciranje projekata sredstvima projekta poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo – Projektna komponenta II: Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja
Program
osigurava sufinanciranje inovativnih subjekata malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj (Primatelja ulaganja) putem uvjetnih zajmova koji se odobravaju uz uvjet izvršenog ulaganja u vlasnički kapital Primatelja ulaganja od strane prihvatljivih privatnih ulagača.

Za provedbu Programa planiran je ukupan iznos od 2.500.000,00 EUR iz proračuna Projekta Poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije koji se financira zajmom Svjetske banke.

Rok za prijavu je do 1. rujna 2016. godine.

Više informacija o navedenom natječaju pronađite ovdje!

11935085_10153549036592719_1361841531820064639_n

Radionica: (Pr)ocjena projekata – Kako osigurati da projekt “prođe”!

By | Naslovna, Nekategorizirano, Vijesti | No Comments

Učilište EU PROJEKTI – prva hrvatska ustanova specijalizirana za fondove EU, organizira praktičnu radionicu pod nazivom:

(Pr)ocjena projekata – Kako osigurati da projekt “prođe”!

Zagreb, 17. svibnja 2016.g. (9:30 – 16:30 sati), Poslovni centar Almeria, Ulica grada Vukovara 284, Zgrada D, 3. kat

Uvod:
Postupak dodjele bespovratnih sredstava sastoji se od 5 do 7 faza u okviru kojih se provjeravaju administrativni aspekti projektnih prijava te se vrednuje (procjenjuje) njihova kvaliteta. Samo oni najkvalitetniji osvojit će dovoljan broj bodova koji im omogućuje dobivanje bespovratnih sredstava. Iako svaki poziv za dostavu projektnih prijedloga sadrži tablice iz kojih je moguće vidjeti koliko bodova se dobiva za koji dio projektne prijave, sam postupak provodi se po posebnim pravilima i na temelju posebnih obrazaca koji nisu javno dostupni i s kojima prijavitelji uglavnom nisu upoznati. Zato je cilj ove radionice demistificirati proces procjene projektnih prijedloga, objasniti kako funkcionira i što je zadaća procjenitelja, kao i ukazati na male tajne i trikove koje prijavitelji mogu koristiti prilikom poboljšanja njihovih projektnih prijedloga.

Teme koje ćemo obraditi i pitanja na koja ćemo odgovoriti jesu:

 • postupak vrednovanja (evaluacije) projektnih prijedloga u okviru postupka dodjele bespovratnih sredstava
 • što i kako boduju evaluatori/procjenitelji
 • kako izgleda dokumentacija s kojom rade evaluatori/procjenitelji i o čemu moraju voditi računa
 • kako osigurati visok broj bodova za svoj projektni prijedlog
 • što kad se ocjene evaluatora/procjenitelja značajno razlikuju
 • kako postati evaluatorom/procjeniteljem.

Radionica sadrži i niz vježbi koje imaju za cilj na praktičan način približiti polaznicima/ama proces vrednovanja projektnih prijava uz mentorstvo jedne od najiskusnijih evaluatorica na području Republike Hrvatske i regije, gđe. Andreje Tonč.

Kome je namijenjena radionica?
Radionica je namijenjena širokom spektru polaznika iz svih sektora žele naučiti više o tome kako unaprijediti kvalitetu svojih prijedloga projekata i onima koji se vide u poslu projcenitelja/ice prijedloga projekata.

 • Malim i srednjim poduzećima koja planiraju pripremati projekte u budućnosti
 • Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije
 • Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije
 • Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.)
 • Konzultantima koji će raditi na pripremi projektnih prijedloga
 • Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima koji se žele upoznati s dokumentacijom za prijavu projekata u strukturnim fondovima

Tko će voditi praktičnu radionicu?

gđa. Andreja Tonč, predavačica na Učilištu EU PROJEKTI i članica Stručnog vijeća

Andrea se poslovima vezanim za EU projekte bavi još od 2000. godine te se, osim upravljanja projektima, dugi niz godina bavi i evaluacijom, odnosno procjenom projektnih prijedloga i organizacijskim razvojem te ulazi u krug najiskusnijih konzultantica u ovoj regiji.

Kao procjeniteljica projekata počela je raditi za Delegaciju Europske komisije u RH još 2002. godine. Dosad je imala prilike procijeniti više tisuća projektnih prijedloga iz različitih javnih poziva, od kojih možemo istaknuti EU CARDS 2002 te EU CARDS 2003 i 2004., javne pozive „Razvoj filantropije i volonterstva“, „Poduzetničko učenje“ European Training Foundation, EU IPA komponenta I projekt: „Country Programme Interim Evaluation 2010 for Croatia“, EU IPA komponenta I projekt: „Country Programme Interim Evaluation 2011 for Croatia“, ali i niz projekata tehničke pomoći procjene projekata mnogih Delegacija Europske unije u regiji.

Detalje o radionici možete pronaći u seljdećim dokumentima:

Kolika je cijena radionice i što je u nju uključeno?
Cijena radionice iznosi 1.380,00 Kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje radionice uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta. Napominjemo da se PDV ne obračunava temeljem istoimenog Zakona.

Zašto odabrati nas?
Učilište EU PROJEKTI prvo je hrvatsko i regionalno učilište specijalizirano za edukaciju o fondovima EU i projektnom managementu. Nastalo je na temelju dugogodišnjeg iskustva Obrta za poslovno savjetovanje i ostale usluge – EU PROJEKTI, koji imaju portfelj projekata veći od 200 milijuna eura, obrazovali su više od 8.000 osoba iz svih sektora, a samo u 2015.g. pripremili su i provode projekte u iznosu 38,7 milijuna eura.

Učilište je verificiralo svoje programe pri Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a odobrenje za rad izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, što programima i izdanim certifikatima daje posebnu težinu.

Polaženjem programa ulazite u naš UEP ALUMNI program, čime postajete dio EU PROJEKTI obitelji koja će vas pozivati na besplatne konferencije, predavanja, informirati vas o novostima u sustavu fondova EU i biti vaši partneri u radu.

Kako se prijaviti?
Ukoliko se želite prijaviti, ispunite prijavnicu i pošaljite istu na e-mail adresu info@uep.hr.  Za sva dodatna pitanja, nazovite na 01 5534 878 ili posjetite našu internetsku stranicu www.uep.hr!  Vidimo se!

Vaše Učilište EU PROJEKTI!

AVELANT

društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno i strateško savjetovanje

A: Almeria Centar (Uredski prostori D), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T: + 385 1 5534 878
E: info@avelant.hr
Radno vrijeme: 9:00 – 17:00 sati