Monthly Archives: Veljača 2017

Pitaj konzultanta

Pitaj konzultanta – Ivana Rukavina Halilagić

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

U rubrici „Pitaj konzultanta“ odgovaramo na Vaša pitanja na temu EU fondova. Slijede pitanja vezana uz mjeru 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstva, tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva, a odgovor na njih daje konzultantica tvrtke EU PROJEKTI gđa. Ivana Rukavina Halilagić.

Posjedujem malo poljoprivredno gospodarstvu registrirano kao obrt. Zainteresiran sam za kupnju poljoprivrednih strojeva i opreme unutar podmjere 6.3 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva.

1. Jesam li prihvatljivi prijavitelj?

2. Kolika je stopa sufinanciranja?

3. Kolika su ukupna sredstva javne potpore?

4. Koje su prihvatljive aktivnosti unutar ove Mjere?

1. Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava namijenjen je malim poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000,00 EUR do 7.999 EUR.

Zahtjev za potporu mogu podnijeti mala poljoprivredna gospodarstva koja su organizacijskih oblika:

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo;

– obrt registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti;

– trgovačko društvo registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela);

– zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

2. Visina potpore iznosi 15.000,00 EUR po korisniku, a isplata je u 2 rate u razdoblju od najviše 3 godine:

– I rata u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon Odluke o dodjeli potpore;

– II rata u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Potpora unutar podmjere 6.3.može se dodijeliti samo jednom tijekom programskog razdoblja 2014-2020 po jednom malom poljoprivrednom gospodarstvu.

Podmjere 6.1,6.2 i 6.3 su neinvesticijske podmjere te je iznos potpore točno određen (po korisniku kojem se izda odluka o dodjeli sredstava), u 100% iznosu.

3. Sredstva javne potpore iznose ukupno 151.261.593,00 HRK. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 85%, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

 4. Potpora se dodjeljuje za sljedeće prihvatljive aktivnosti:

– kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala;

– kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o EU osim proizvoda ribarstva;

– podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada;

– uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje;

– građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promocije vlastitih poljoprivrednih proizvoda;

– kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta;

– kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

Ariana Vela-Komentar

Komentar Ariane Vela: Tresla se brda, rodio se miš

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Ariana VelaProšloga je tjedna, u sjeni donošenja odluke o financiranju Projekta povezivanja s južnom Dalmacijom, Vlada RH usvojila  Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“. Navedena je Uredba trebala donijeti reformu i racionalizaciju sustava upravljanja i kontrole Europskim strukturnim i investicijskim fondovima do kraja ovog financijskog razdoblja, odnosno do kraja 2023. godine.

Osim nekoliko promjena koje bih više nazvala kozmetičkima te uvođenje posredničkih tijela za integrirana teritorijalna ulaganja (ITU), nije se dogodila niti jedna značajna promjena. Drugim riječima, tresla se brda, rodio se miš.

Svi oni koji koriste usluge Sustava upravljanja i kontrole ESIF-om, glasno zagovaraju promjene jer su iskustva, posebice korisnika, uglavnom negativna. Posebni problemi događaju se kod posredničkih tijela razine 1 koja presporo ili uopće ne raspisuju javne pozive za dodjelu sredstava koje su najavili, a kad se isti konačno objave, rokovi dodjele sredstava značajno se produžuju, uz amenovanje od strane upravljačkog tijela.

Tako smo, na primjer, u najvažnijim pozivima za poduzetnike (E-impuls i Kompetentnost i razvoj MSP-a), za vrijeme Tolušićevog i Horvatovog mandata, doživjeli skraćenje postupka dodjele sa 120 na 90 dana od dana predaje projektne prijave, no nova je garnitura na čelu s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU kao upravljačkim tijelom za Operativni program Konkurentnost i kohezija iz kojega se ovi pozivi financiraju, odlučila rok produžiti na rekordnih 180 dana za potonji javni poziv. Istovremeno je navedeni poziv najavljen tek za kraj 2017. godine, što je dovelo do velikog negodovanja poduzetnika kojima se tijekom cijele 2016. godine govorilo da će poziv biti objavljen u 2017. godini i da nema brige. Svaki ozbiljan poduzetnik svjestan je činjenice da objava poziva u 11. mjesecu tekuće godine zapravo znači da su izgubili cijelu godinu.

Provedba projekata financiranih iz ESIF-a je druga priča, no nimalo bolja od ove koju sam spomenula u prethodnom paragrafu. Iako neka posrednička tijela razine 2 stvarno dobro rade svoj posao i sve zahtjeve za nadoknadu sredstava korisnika rješavaju u zadanim rokovima, pokazujući velik entuzijazam (ovdje bih istaknula mlade zaposlenike HAMAG_BICRO-a koji manjak iskustva kompenziraju izuzetnim zalaganjem i trudom), neka si tijela dozvoljavaju kašnjenja od po pola godine, istovremeno koristeći godišnje odmore bez da pojedine voditelje projekata zamijeni druga osoba. Neobjašnjiva je činjenica da se radi o tijelima koja nisu počela raditi ovaj posao nakon pristupanja RH EU, već su to radila i u prošlom programskom razdoblju.

Kratko i jasno: Pozivi kasne, dodjele kasne i obrade zahtjeva za nadoknadu sredstava kasne. Hoće li netko za to odgovarati? Vjerojatno neće. Tko će izaći u susret korisnicima koji zbog toga moraju raditi financijske akrobacije samo da bi dobili sredstva koja im pripadaju? Vjerojatno nitko.

Upravo zato mislim da je sustav potrebno mijenjati. Ne nužno njegovu strukturu, ali odnos svih državnih službenika prema poslu koji obavljaju unutar SUK-ova, njihovo razumijevanje pozicije korisnika i općenito života u kojem nemamo vremena šest mjeseci čekati da obrade dokument za koji zapravo imaju 30 dana.

 Utoliko je donošenje ove Uredbe više kozmetika, nego stvarna promjena bez koje, nažalost, ne možemo doći niti blizu gotovo 12 milijardi eura koje imamo na raspolaganju u ovoj financijskoj perspektivi.

 Autor: Ariana Vela

UEP_dan_otvorenih

Dan otvorenih vrata Učilišta EU PROJEKTI, 3. ožujka 2017.

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Dan otvorenih vrata Učilišta EU PROJEKTI, uz predavanje

“Mogućnosti financiranja projekata iz fondova EU u 2017. godini”

Učilište EU PROJEKTI, prvo hrvatsko učilište za fondove EU i projektni menadžment poziva buduće polaznike i polaznice na Dan otvorenih vrata koji će se održati u petak 3. ožujka 2017. g. u trajanju 17:00 do 19:00 sati u prostorijama Učilišta EU PROJEKTI, Ulica grada Vukovara 284, poslovni centar Almeria.

Kratki opis predavanja:

Ulaskom u Europsku uniju, Republika Hrvatska na raspolaganju ima znatno veći iznos bespovratnih sredstava, nego što je imala kao zemlja kandidat. Ukupno gledajući u razdoblju 2007.-2013. imali smo na raspolaganju 910 milijuna eura, dok u financijskom razdoblju 2014.–2020. iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju imamo 11,69 milijardi eura. Najveći iznos namijenjen je za ciljeve kohezijske politike, potom za poljoprivredu i ruralni razvoj te za razvoj ribarstva. Cilj predavanja je predstaviti najave poziva iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali i Programa ruralnog, kako bi se što bolje mogli pripremiti za povlačenje sredstava iz fondova EU u 2017. godini.

Sadržaj i trajanje predavanja:

17:00 – 17:15 Registracija i uvodni pozdrav
17:15 – 18:15 Predavanje: “Mogućnost financiranja projekata iz fondova EU u 2017. godini”
18:15 – 19:00 Razgovori s polaznicima i predavačima/cama, predstavljanje programa i metodologije rada

Predavači/ce:

Ariana Vela, vlasnica UEP-a i jedna od vodećih hrvatskih konzultantica za fondove EU
Ivana Rukavina Halilagić, konzultantica za fondove EU
Vitomir Vela, mlađi konzultant za fondove EU

Svi sudionici dana otvorenih vrata dobit će na poklon 2 brošure, “Mini vodič kroz programe Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020”, “Mini vodič kroz europske strukturne fondove s primjerima projekata”. Sudionici koji se odluče upisati u jedan od programa Učilišta EU PROJEKTI na ovom upisnom roku, ostvarit će popust u iznosu od 1.500,00 HRK  na ukupnu cijenu programa te će na poklon dobiti knjigu o pripremi projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova pod nazivom “Menadžment ESI fondova – Priručnik o pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova u financijskoj perspektivi 2014. – 2020.”, autorice Ariane Vele.

Za sudjelovanje na Danu otvorenih vrata potrebno je popuniti prijavu na sljedećoj poveznici

(BROJ MJESTA JE OGRANIČEN)

 

Ukoliko želite saznati više o Učilištu EU PROJEKTI, kliknite na ovu poveznicu ili pogledajte prezentaciju, a ukoliko vas zanima što su o nama rekli naši dosadašnji polaznici i polaznice, slijedite ovu poveznicu!

Veselimo se našem zajedničkom druženju!

SASA5903x

Edukacija: Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF)

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Prijavite se na jednodnevnu edukaciju pod nazivom:

Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF)

Zagreb, 22. veljače 2017.g. (9:30 – 16:30 sati) Poslovni centar Almeria, Ulica grada Vukovara 284, zgrada D, 3. kat

SASA5667x

Što je cilj edukacije?

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska, kao i druge članice EU-a, ima odgovornost zaštite tržišnog natjecanja na području Europske unije, a time i obvezu da njene institucije ne narušavaju ili ne prijete narušavanjem tržišnog natjecanja stavljanjem određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili pružanje usluga u povoljniji položaj što bi utjecalo na trgovinu između država članica. Svako nedopušteno odnosno nezakonito stavljanje poduzetnika u povoljniji položaj predstavlja potporu koju je korisnik takve potpore dužan vratiti. Aktima Europske unije definirane su potpore koje se smatraju usklađenima s pravilima tržišnog natjecanja, pa je bitno znati koje su potpore uopće dopuštene te poznavati propisane postupke za dodjelu takvih dopuštenih potpora, kako davateljima tako i primateljima potpore.

Nadalje, primatelji i davatelji potpora moraju znati prepoznati sposobnost prijavitelja da sudjeluje u postupku dodjele državne potpore, stoga će se ovom edukacijom polaznicima približiti pojam poduzetnika kako je definiran praksom Europskog suda i Europske Komisije.

Iskustvo na razini cijele Europske unije pokazuje da je upravo nerazumijevanje pojma državnih potpora i nesnalaženje u postupcima dodjele istih razlog za povrat sredstava dobivenih od strane davatelja potpore, a koji može dovesti do znatnih financijskih posljedica (uključujući stečajeve i likvidacije) kod primatelja potpore.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, Zakonom o državnim potporama uvedena je u sustav državnih potpora u Republici Hrvatskoj politika državnih potpora kao novi mehanizam kojim će u određenom razdoblju biti postavljeni prioritetni ciljevi pri dodjeli državnih potpora i svrha učinkovitog korištenja sredstava državnog proračuna.

Cilj edukacije je doprinijeti uspostavi učinkovitog sustava državnih potpora u RH, kroz jačanje administrativnih kapaciteta i znanja u području primjene pravila o državnim potporama koje je nužno radi pravilnog funkcioniranja sustava i obuke djelatnika u pojedinim tijelima državne i javne uprave, a koji se bave pitanjima državnih potpora, kao i svih primatelja i davatelja potpora koji moraju znati prepoznati sposobnost prijavitelja da sudjeluje u postupku dodjele državne potpore.

Također, edukacija ima za cilj i kontinuirano uspostavljanje baze stručnjaka pri tijelima javne i državne uprave koji rade na predmetima državnih potpora kako bi sustav funkcionirao sa što manje operativnih rizika. Ova će Vas edukacija upoznati i sa relevantnom pravnom stečevinom na području potpora te donijeti jasan, teoretski i praktični uvid u problematiku sustava državnih potpora.

 

Kome je namijenjena edukacija?

 • Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.), ali i za sve pravne osobe koje raspolažu javnim novcem,
 • Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije,
 • Trgovačkim društvima,
 • Financijskim institucijama,
 • Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije
 • Konzultantima koji će raditi na pripremi projektnih prijedloga
 • Revizorima,
 • Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima koji se žele upoznati s pravnom regulativom RH i EU na području državnih potpora,
 • Drugim pravnim osobama i institucijama koje raspolažu javnim novcem,
 • Potencijalnim sudionicima na natječajima s elementima državnih potpora,
 • Ostalim zainteresiranima za temu.

 

Koji je sadržaj edukacije?

Sadržaj edukacije obuhvatit će prikaz i objašnjenje svih relevantnih informacija o državnim potporama kroz EU regulativu i njenu primjenu u RH s naglaskom na:

 • Pravni oblik državnih potpora (Zakonom o državnim potporama i važeći pravilnici te Smjernice politike državnih potpora Vlade RH za razdoblje 2016. – 2018.),
 • Definiciju državnih potpora (koje su državne potpore zabranjene, a koje dopuštene te pod kojim uvjetima i na koji način su državne potpore dopuštene) i analizi elemenata,
 • Instrumente za korištenje državnih potpora, kategorije državnih potpora (horizontalne, sektorske, regionalne potpore, specifični instrumenti državne potpore),
 • Prijava potpore Europskoj komisiji, potporama izuzetim od obveza prijave, skupna izuzeća (Enabling regulation i obilježja Općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora – Uredbe o skupnom izuzeću – GBER), tzv. State Aid model, pitanje iznosa sufinanciranja projekata javnog i privatnog sektora u kontekstu zaštite tržišnog natjecanja i državnih potpora te njihova važnost za prijavu projekata iz fondova EU,
 • Potpore male vrijednosti (tzv. de minimis potpore, pojam poduzetnika i gospodarske djelatnosti, definiranje malog i srednjeg poduzetnika,
 • Elementi državne potpore u praksi Europskog suda i Europske komisije,
 • Kako Europski sud definira pojam poduzetnika i kako odrediti veličinu Vašeg poduzeća
 • Obveze primatelja potpora s posebnim naglaskom na obvezu povrata u slučaju nezakonitih i/ili nedopuštenih potpora,
 • Politika potpora u Europskoj uniji u vrijeme financijske i ekonomske krize,
 • Reforma državnih potpora u Republici Hrvatskoj.

 

Tko će voditi edukaciju?

g. Nikša Antica, dipl.iur.,

Nikša posjeduje 14-ogodišnje iskustvo u radu s projektima i investicijama, a poslovno iskustvo počeo je u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, na poslovima upravljanja u Uredu Uprave te je bio uključen u provođenje svih aktivnosti stručnih službi banke, a odnose se i na djelatnosti te poslove iz predmeta poslovanja koje obavlja HBOR sukladno propisima o državnim potporama. Sudjelovao je u stvaranju internih propisa i procedura banke, a u svrhu utvrđivanja osnovnih uvjeta financiranja pojedinih ciljnih skupina temeljem kojih će HBOR izrađivati kreditne programe i provoditi svoje Zakonom o HBOR-u utvrđene djelatnosti iz predmeta poslovanja prilikom odobravanja de minimis potpora.

Karijeru nastavlja u Privrednoj banci Zagreb d.d. kao glavni savjetnik u Sektoru pravnih poslova,

Direkciji za pravnu preventivu u poslovanju s pravnim osobama. Bio je zadužen za davanje pravnih savjeta i mišljenja, te sudjelovanje u izradi ugovora u najsloženijim predmetima, sastavljanje i kontrola najsloženijih ugovora. Također, bavio se i pravnom podrškom poslovnim procesima Centralnog ureda za nabavu Banke te pravnom podrškom Sektoru kreditiranja, Projektno financiranje – suradnja s drugim poslovnim bankama i HBOR-om, poslovi sa Republikom Hrvatskom.

Zadnje tri godine poslovnu karijeru nastavlja unutar stručnih službi Grada Karlovca, te je zadužen za nepravilnosti (sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti) u Gradu Karlovcu. Zamjenik je Predsjednika Povjerenstva za subvencioniranje kamata za poduzetnike sukladno Programima Grada Karlovca sa poslovnim bankama.

Obavljao je i dužnost privremenog ravnatelja Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, te bio član užeg projektnog tima u sklopu projekta izgradnje Aquatice, prvog slatkovodnog akvarija u Hrvatskoj koji je također financiran iz fondova EU. Također, sudionik je niza stručnih seminara na temu korištenja sredstava iz EU fondova, projektnog financiranja, projektnog menadžmenta, procjena imovine te je položio državni stručni ispit.

 

Kolika je cijena edukacije i što je sve uključeno?

Cijena edukacije iznosi 1.380,00 kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje edukacije i predavanja uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta.

 

Zašto odabrati nas?

Učilište EU PROJEKTI prvo je hrvatsko i regionalno učilište specijalizirano za edukaciju o fondovima EU i projektnom managementu. Nastalo je na temelju dugogodišnjeg iskustva Obrta za poslovno savjetovanje i ostale usluge – EU PROJEKTI, koji imaju portfelj projekata veći od 800 milijuna eura, obrazovali su više od 8.000 osoba iz svih sektora, a rade i na najvećem hrvatskom projektu, onome za izgradnju mosta Pelješac i pristupnih cesta.

Učilište je verificiralo svoje programe pri Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a odobrenje za rad izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, što programima i izdanim certifikatima daje posebnu težinu. Posebnu važnost imaju i posebni programi izobrazbe u području javne nabave koje je verificiralo Ministarstvo gospodarstva.

Polaženjem programa ulazite u naš UEP ALUMNI program, čime postajete dio EU PROJEKTI obitelji koja će vas pozivati na besplatne konferencije, predavanja, informirati vas o novostima u sustavu fondova EU i biti vaši partneri u radu.

 

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna, a najkasnije do 21. veljače 2017.g. potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Vaše Učilište EU PROJEKTI!

AVELANT

društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno i strateško savjetovanje

A: Almeria Centar (Uredski prostori D), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T: + 385 1 5534 878
E: info@avelant.hr
Radno vrijeme: 9:00 – 17:00 sati