Monthly Archives: Srpanj 2017

Ariana Vela-Komentar

Komentar Ariane Vela: Trebaju li poduzetnici strahovati za svoje projekte

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Uoči manifestacije pod nazivom „Tjedan EU fondova“ povećana je pažnja poduzetnika za pozivima koji su najavljeni za 2017.g., a poduzetnički je cilj dobro se informirati i na vrijeme započeti s pripremom projektnih prijedloga i popratne dokumentacije kako bi isti bili pravovremeno spremni za predaju na poziv.

Pritom se najviše ističu dva poziva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (u nastavku: OPKK) „Kompetentnost i razvoj MSP-a – Faza II“ i „Podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu – Faza II“ koji obuhvaćaju pretežiti udio djelatnosti koje obavljaju mali i srednji poduzetnici izvan sfere ruralnoga razvoja i ribarstva (jer su potonji „pokriveni“ Programom ruralnog razvoja te Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo).

I dok je u danu namijenjenome Programu ruralnoga razvoja težište stavljeno upravo na mjere 4 i 6 iz nadolazećih poduzetničkih natječaja, u danu OPKK o dvama najvećim natječajima za poduzetnike izgleda neće biti riječi. Fokus je uglavnom usmjeren na financijske instrumente, što s obzirom na sadašnje stanje poduzetništva u Hrvatskoj i sredstvima koje imamo na raspolaganju jest donekle, ali ne i u potpunosti opravdan potez.

Naime, poznato je da će u novoj financijskoj perspektivi fokus Europske unije, kako god ona izgledala, biti na financijskim instrumentima. Drugim riječima, bespovratna sredstva zamijenit će se povoljnim kreditima i jamstvima pri čemu se Junkerov fond može koristiti kao približna slika toga kako bi cijela priča mogla izgledati. Točno je da korisnike iz svih sektora, a ne samo privatnoga, treba pripremiti na eventualnu promjenu paradigme EU financiranja, no 2017.g. nije godina u kojoj bi naš fokus trebao biti isključivo na tome, posebice uzevši u obzir da se je europska budućnost donekle neizvjesna zbog Brexita i jačanja političkih opcija koje u svojim programima sadrže i opcije dezintegracije EU, stoga se treba fokusirati i na iskorištavanje svih onih dobrobiti u kojima trenutačno možemo uživati, a to su bespovratna sredstva.

Poduzetnici, nažalost, imaju razloga za zabrinutost. Naime, već je sada jasno da postoje određene poteškoće u provedbi postupaka dodjele bespovratnih sredstava njihovim projektima. Kasne E-impuls i „Kompetentnost i razvoj“, a rokovi dodjele produženi su s inicijalnih 90 na 180 dana (op.a. navodno se pokazalo da smanjenje sa 120 na 90 dana nije dalo učinka i da se rok opetovano probijao). Drugim riječima, poduzetnici već sad teško dolaze do bespovratnog EU novca, a o dva najavljena poziva još se uopće ne razgovara, što može sugerirati da ih možda u ovoj godini uopće neće biti ili da konačna odluka o tome još uvijek nije donesena (iako su najavljeni u indikativnom planu objave poziva).

Očigledno je da postoje i tenzije na razini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta jer je prvo drugome uputilo dopis u kojemu su istaknuta sva kašnjenja i nečinjenja s kojima MRRFEU, kao Upravljačko tijelo za OPKK, nije zadovoljno, a sa svime je upoznat i premijer koji posljednjih dana aktivno sudjeluje u manifestacijama povezanima s ovom temom. Kako će ta priča završiti još uvijek nije poznato.

Što god se zbivalo, „Tjedan EU fondova“ bila je izvrsna prilika da se poduzetnicima objasni što mogu očekivati, posebice kada su u pitanju njima najvažniji i financijski najizdašniji pozivi, kao i da se objasne razlozi kašnjenja, navedu okvirni rokovi završetaka postupaka dodjele, što je za njihove projekte od vitalnoga značaja. Poduzetništvo se, naime, ne podupire riječima, nego djelima, a stalno imamo osjećaj da su djela upravo ono što stalno zakazuje u ovoj priči.

Umjesto toga, poduzetnici će moći slušati o tome kako da se zaduže i vrate posuđeni novac uz kamatu umjesto da im se dio novca osigura bespovratno barem dok ga još ima.

Autor: Ariana Vela

DSC_0055

Održali smo konferenciju “EU fondovi u 2017.g. – Iskorištenost sredstava i studije slučaja o pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata”

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

portalU četvrtak, 29. lipnja 2017.g. u Zagrebu je održana konferencija o fondovima EU pod nazivom „EU fondovi u 2017. godini – Iskorištenost sredstava i studije slučaja o pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata“.

Konferenciju je otvorio g. Željko Turk, predsjednik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i gradonačelnik Zaprešića, koji je pozdravio sve prisutne te ih uveo u samu temu konferencije.

Vlasnica Učilišta EU PROJEKTI, Ariana Vela obratila se sudionicima s pregledom iskorištenosti fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020.  Predstavljeni podaci su vrlo loši, a iskorištenost je niska. Ukupna alokacija iznosi 11,8 mlrd EUR, od kojih je ugovoreno ukupno 2,4 mlrd EUR, a isplaćeno samo oko 579 mil EUR. Odnosno, do danas je ugovoreno 20% ukupne alokacije, a isplaćeno samo 4,86%.  Zabrinjavajući podatak je da do sada nema ugovorenih sredstava iz prioritetne osi 5 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te prioritetnih osi 2 i 6 Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. „Nužno je pokrenuti procedure za prioritetne osi i mjere koje do sada nisu pokazale rezultate, kao i kvalitetnije i redovito informiranje javnosti o iskorištenosti fondova EU“ zaključila je Ariana Vela. Na ovu temu se nadovezala i gđa. Martina Major, stručna suradnica u EU PROJEKTIMA, s predstavljanjem godišnjih indikativnih planova objava poziva iz EU fondova za sve operativne programe u 2017.g., uz analizu točnosti objava istih. Analiza je pokazala kako većina poziva kasni s objavom te su česte izmjene poziva i natječajne dokumentacije.

Posebnu pažnju publike privuklo je predstavljanje studija slučaja pripreme i provedbe infrastrukturnih projekata. Predstavljanjem projekta „Cestovno povezivanje s južnom Dalmacijom“, tzv. Pelješki most, Ariana Vela je objasnila proceduru prijave te opisala suradnju koja se odvijala s Europskom komisijom te nacionalnim nadležnim tijelima. Primjer problema i poteškoća koje imaju poduzetnici u pripremi i provedbi EU projekata prikazala je Ivana Rukavina Halilagić, konzultantica tvrtke EU PROJEKTI. Izlaganje je popratila s nizom savjeta poduzetnicima za pripremu projekata te provedbu i komunikaciju s posredničkim tijelima 2. razine. Pročelnica Upravnog odjela za investicije i europske fondove grada Karlovca, gđa. Marina Grčić je predstavila vrlo značajan projekt za razvoj grada Karlovca, projekt Aquatica – slatkovodni akvarij Karlovac. Prikazane su brojne poteškoće s kojima se susretao projektni tim poput arhitektonskog rješenja, vremenskih nepogoda, nabave akvatičnih organizama, ali i samog uređenje prostora. Usporedno s navedenim provodile su se aktivnosti osnivanja javne ustanove, međusektorskog umrežavanja te druge čija je provedba dovela do danas visokog broja posjećenosti i zadovoljstva posjetioca.

Događaj je iskorišten za dodjelu diploma polaznicima Učilišta EU PROJEKTI koji su uspješno završili program obrazovanja za Voditelja pripreme i provedbe, a diplome su svečano uručili gđa. Ariana Vela, vlasnica Učilišta EU projekti i g. Matija Grofelnik, ravnatelj Učilišta EU PROJEKTI.

Konferenciju je organizirao konzorcij partnera: EU PROJEKTI Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge, Institut za razvoj poduzetništva i europske projekte – IRPEU,  Učilište EU PROJEKTI, ustanova za obrazovanje odraslih i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, a sudjelovalo je  90 osoba iz različitih sektora. Konferencija je sufinancirana iz proračuna grada Zagreba.

 

Pitaj konzultanta

Pitaj konzultanta – Ivana Rukavina Halilagić

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

U rubrici „Pitaj konzultanta“ odgovaramo na vaša pitanja na temu EU fondova. Slijede pitanje vezano uz poziv: Građenje reciklažnih dvorišta KK.06.3.1.03, a odgovor na njih daje konzultantica tvrtke EU PROJEKTI gđa. Ivana Rukavina Halilagić.

PITANJE:
Molim informaciju kako dobiti EU bespovratna sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta (poslovne zgrade za prikupljanje, sortiranje, skladištenje neopasnog materijala izdvojenog iz otpada). Imam potvrđene građevinske projekte i zemljište u gospodarskoj zoni kupljeno za napisanu namjenu. Fizička sam osoba te me zanima da li bi trebao otvoriti obrt ili poduzeće ne bi li se projektna ideja realizirala. Projekt bi se nalazio u jednoj manjoj općini na sjeveru Hrvatske. Također koje bi se sve aktivnosti mogle sufinancirati kod projekta izgradnje reciklažnog dvorišta?

ODGOVOR:
Za sufinanciranje projekata reciklažnih dvorišta trenutačno je otvoren samo jedan poziv: Građenje reciklažnih dvorišta KK.06.3.1.03. Prihvatljivi prijavitelj su isključivo jedinice lokalne samouprave te zbog toga najbolje bi bilo kontaktirati lokalnu općinu ili grad te im predložiti ideju. Trenutačno ne postoji otvoren poziv, niti jedan u najavi, koji se odnosi na gradnju reciklažnog dvorišta, a za prihvatljive prijavitelje ima fizičke osobe ili mikro, malo ili srednje poduzeće.

Prihvatljive aktivnosti koje se sufinanciraju putem navedenog poziva su:
– Aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja);
– Aktivnosti vezane uz provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba za obavljanje poslova reciklažnog dvorišta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
– Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;
– Aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom;
– Aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta (napomena: izdaci za osiguranje odvojenog dijela za ponovnu uporabu proizvoda prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;
– Stručni nadzor građevinskih radova;
– Projektantski nadzor;
– Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
– Tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom);
– Informativno-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta kao što su seminari, radionice, aktivnosti informiranja i izobrazbe klasičnim putem kao i putem društvenih mreža i medija, web aplikacije, leci, plakati, najam prostora i potrebne tehničke opreme za održavanje događanja, organizacija događanja – tisak i priprema materijala, nabava i najam pomagala za provedbu aktivnosti, promidžba događanja s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika i sl.:
– Aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Najniži iznos bespovratnih sredstava je 500.000,00 HRK, a najviši 4.500.000,00 HRK. Poziv će biti otvoren do 31. prosinca 2018.g.

Više o Pozivu saznajte ovdje.

SASA0222xs

Postani voditelj pripreme i provedbe EU projekata. Upisi u tijeku!

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Učilište EU PROJEKTI
Učilište EU PROJEKTI, prvo hrvatsko specijalizirano učilište za obrazovanje stručnjaka za EU fondove, ujedno i jedino na tržištu u organizaciji konzultantske kuće koja radi na projektima poput onoga za izgradnju Pelješkoga mosta, otvorilo je upise nove generacije polaznika i polaznica za voditelja pripreme i provedbe EU projekata.

Polaznici se mogu prijaviti u program za voditelja pripreme i provedbe EU projekata koji se provodi uz stručno vodstvo naših predavača i mentorice gđe. Ariane Vela, te uspješno završit svoje obrazovanje i steći prestižnu diplomu koja se upisuje u e-radnu knjižicu.

Svaki polaznik dobiva na poklon knjigu o pripremi projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova pod nazivom “Menadžment ESI fondova – Priručnik o pripremi i provedbi projekata financiranih iz ESI fondova u financijskoj perspektivi 2014. – 2020.”, autorice gđe. Ariane Vela.

Za dvoje najboljih i najredovitijih polaznika osigurali smo praksu u trajanju od dva mjeseca, u jednoj od najpoznatijih konzultantskih tvrtki u RH, EU PROJEKTIMA!

Programi Učilišta verificirani su od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te koncipirani na način da se uz neizostavni teoretski dio, velikim djelom oslanjaju na praksu.

Predavanja počinju u rujnu, a svoje mjesto u grupi možete rezervirati već sada, i to uz posebno kreirane cijene i popust od 10%.

„Osnovala sam Učilište EU PROJEKTI zato što u Hrvatskoj postoji velika potreba za stručnjacima koji se bave problematikom fondova EU, posebice zato što trenutačni kapaciteti onemogućuju iskorištavanje velikih iznosa koji su nam na raspolaganju. Naše 15-ogodišnje konzultantsko iskustvo i rad na projektima poput Pelješkoga mosta, kao i 8.000 osoba koje smo dosad educirali, dokaz su da znamo što radimo i da naši polaznici mogu očekivati konkretne rezultate u svom obrazovnom procesu!“ rekla je osnivačica UEP-a, gđa. Ariana Vela.

Informacije o upisima, i programima možete dobiti u Učilištu EU PROJEKTI putem telefona na broj 01 5534 878, putem adrese e-pošte info@uep.hr ili na internetskoj stranici www.uep.hr!

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Program
Prijavnica

Vaše Učilište EU PROJEKTI!

AVELANT

društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno i strateško savjetovanje

A: Almeria Centar (Uredski prostori D), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T: + 385 1 5534 878
E: info@avelant.hr
Radno vrijeme: 9:00 – 17:00 sati