Monthly Archives: Studeni 2017

Provedba400x200 n

Dvodnevni praktični trening: Provedba projekata financiranih iz strukturnih fondova

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Zašto provodimo praktični trening?

Pristupanjem Europskoj uniji Hrvatska je ostvarila pravo korištenja potpuno novih EU fondova i znatno većih iznosa! Radi se o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima te iznosu od gotovo 12 milijardi eura do 2020. godine. Međutim, novi fondovi sa sobom donose i potpuno nova pravila provedbe projekata koja se značajno razlikuju od pravila IPA programa te onih u programima Unije! Upravo o tim pravilima ovisi koliko će EU novca iskoristiti korisnici koji su potpisali ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Od važnijih izmjena valja istaknuti:

 • Potpuno izmijenjene ugovore (opći i posebni uvjeti) i ugovorne obveze korisnika,
 • Izmjene u proceduri ugovaranja sredstava i rokovima ugovaranja,
 • Izmjene u trenutku početka provedbe projekata,
 • Nova pravila javne nabave i nove obrasce,
 • Nepravilnosti u provedbi projekata i finacijske korekcije, kao i
 • Potpuno drugačije procedure izvještavanja i novčanog tijeka u projektu.

Prema našem iskustvu, netom nakon potpisa ugovora, korisnici imaju najviše pitanja, počinju paničariti i brinu oko toga hoće li sve napraviti u zadanim rokovima. Tomu dodatno doprinosi i uspostavljanje režima provedbe kod posredničkog tijela razine dva (dalje: PT2) s kojim će korisnik komunicirati, zbog čega dolazi do kašnjenja u dostavi provedbenih paketa dokumentacije, a neke se provedbene radionice uopće ne održe. Sve to utječe na kašnjenje izvršenja brojnih ugovornih obveza korisnika, posebice u prvom kvartalu provedbe, a može imati i nepovoljan utjecaj na provedbu cijelog projekta. Umjesto da su zadovoljni što su osigurali sredstva za provedbu svojih projekata, korisnici osjećaju i misle da čine nešto krivo.

Upravo je zato sadržaj treninga stavljen u kontekst provedbe projekta tako da se simuliraju obveze korisnika od trenutka potpisa ugovora pa sve do kraja provedbe projekta te je koncipiran na trojnoj formuli 3P formuli (Pregled – Papirologija – Praksa) koja osigurava da polaznici saznaju što su im obveze, vide koje obrasce moraju koristiti i izvježbaju pripremu tih obrazaca, a sve na primjeru dvaju projekata koji su financirani strukturnim fondovima – jedan iz Europskog fonda za regionalni razvoj i jedan iz Europskog socijalnog fonda.


Što je cilj praktičnog treninga?

Praktični trening „Provedba projekata financiranih iz strukturnih fondova! Ima tri cilja kako slijedi:

1 PREGLED – Taksativno nabrojati i predstaviti polaznicima sve promjene u provedbi projekata koje su se dogodile prelaskom na Europske strukturne i investicijske fondove i opisati sve njihove ugovorne obveze.

2 PAPIROLOGIJA – Predstaviti i detaljno pojasniti novu dokumentaciju za provedbu projekata.

3 PRAKSA – Obučiti polaznike da praktično provode projekte na primjeru poduzetničkog projekta (Europski fond za regionalni razvoj) i primjeru tzv. soft projekta (Europski socijalni fond) kroz izradu svih ključnih provedbenih dokumenata i simulaciju svih postupaka.


Koji je sadržaj praktičnog treninga i metodologija provedbe?

Praktični trening traje dva dana od 9:30 – 16:30 sati s pauzama za kavu i ručak. Provodi se u prostorijama Učilišta EU PROJEKTI nekoliko puta godišnje.

Teme koje obrađujemo praktičnim treningom kronološki su posložene tako da prate proces provedbe projekta od trenutka potpisa ugovora, čime polaznike stavljamo u situaciju u kojoj će se zaista i naći kada započnu provoditi svoje projekte, a izabrane su zato što predstavljaju najvažnije fokus točke u samoj provedbi projekata. To su:

TEMA 1 – Što nakon potpisa ugovora?
TEMA 2 – Kako provesti javnu nabavu i ne izgubiti novac?
TEMA 3 – Kako napisati izvještaj i što je s dotokom novca?
TEMA 4 – Kako provesti projekt prema planu i što ako trebam napraviti izmjenu?


Kome je namijenjen trening?

Trening je namijenjen širokom krugu polaznika, od početnika pa do postojećih korisnika sredstava iz fondova EU, koji žele naučiti kako praktično provesti projekte financirane iz strukturnih fondova, a posebice:

 • Početnicima i osobama koje se žele upoznati s metodologijom provedbe
 • Malim i srednjim poduzećima koja planiraju pripremati projekte za najavljene natječaje ili onima koji su u fazi provedbe
 • Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije
 • Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije
 • Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.)
 • Jedinicama lokalne i područne samouprave koje žele pripremati i provoditi svoje projekte
 • Konzultantima koji će raditi na pripremi i provedbi projektnih prijedloga
 • Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i osobama

Tko će voditi trening?

Edukaciju vode gđa. Ariana Vela iz tvrtke EU PROJEKTI, jedna od vodećih hrvatskih konzultantica za EU fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata te gđa. Ivana Rukavina Halilagić, iz tvrtke EU PROJEKTI, zadužena za pripremu i provedbu projekata, pripremu i provedbu postupaka javne nabave, kao i izvještavanje za klijente u okviru Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i drugih izvora.


Kolika je cijena treninga i što je u njega uključeno?

Cijena treninga iznosi 2.500,00 Kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje treninga uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta. Napominjemo da se PDV ne obračunava temeljem istoimenog Zakona.


Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Detaljne informacije možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Veselimo se našem zajedničkom radu!


 Što drugi kažu o edukaciji?

Ovakav način pristupa „edukacije“ smatram da je vrlo produktivan jer se ostvaruje međusobna suradnja predavača i nas kao sudionika u tumačenju navedene edukacije. Organizacija je na vrlo zahtjevnom nivou provedena. Hvala!

Marijana Orlić Kustić, Komunalno društvo Pag

SASA5515x

Ariana Vela: “Plan za korištenje sredstava EU u 2017. bio je vrlo optimističan i nerealan!”

By | Naslovna, Vijesti | No Comments

Dana 9. studenoga 2017.g. Ariana Vela, stručnjakinja za fondove EU i direktorica tvrtke “EU PROJEKTI” dala je opsežan komentar na stanje ugovaranja i isplate sredstava iz ESI fondova u Hrvatskoj.

Ariana Vela navodi da razlozi za manje ugovorena i isplaćena sredstava iz ESI fondova od planiranih proizlaze iz više faktora – od pripreme poziva, njihove objave i postupka dodjele bespovratnih sredstava koja često kasne do provedbe projekata u kojima probleme imaju i korisnici, čije aktivnosti kasne, ali i sustav koji ne može apsorbirati toliki broj izvještaja koje zaprima.

Također navodi: Plan za korištenje sredstava EU u 2017.g. bio je vrlo optimističan i nerealan. Nažalost, u više sam navrata upozoravala institucije da će se dogoditi uska grla i u provedbi, ali čini se da one ne razmišljaju dugoročno, nego probleme počnu rješavati kad voda dođe do grla. Rezultat toga je situacija koju imamo danas, a to je da smo ugovorili i isplatili znatno manje sredstava EU nego što smo trebali.

Ističe i još jedan važan element zbog kojeg je EU financiranje u Hrvatskoj problematično, a to je izostanak sankcija za institucije. – Paradoksalno je da se korisnike kažnjava za svaku pogrešku, čak i one minimalne, dok s druge strane sustavi kasne s objavama poziva, obradom prijava, izvještajima i nikome ništa. Kad uvedemo sustav u kojemu će svatko zaista biti odgovoran za svoj posao i kada se nekompetencije sustava neće prevaljivati na leđa korisnika, moći ćemo reći da smo napravili korak naprijed. Upravo to bi trebao biti jedan segment reforme uprave i strukturnih promjena koje se od Hrvatske očekuju. Činjenica da je Hrvatska do ove godine koristila više izvora financiranja kroz više sustava omogućila je takvo ponašanje jer se o iskorištenosti sredstava izvještavalo tako da su se sve brojne alokacije iz različitih izvora zbrajale pa je javnost mogla dobiti dojam da je situacija znatno bolja u odnosu na stvarnu. Od 2017. zbog specifičnih pravila koja se odnose na EU financiranje, koristimo isključivo sredstva za razdoblje 2014. – 2020. i neće biti toliko prostora za kreativnost prilikom izvještavanja.

Cijeli članak pročitajte OVDJE.

AVELANT

društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno i strateško savjetovanje

A: Almeria Centar (Uredski prostori D), Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
T: + 385 1 5534 878
E: info@avelant.hr
Radno vrijeme: 9:00 – 17:00 sati