Pripremamo i provodimo postupke javne nabave sukladno zakonodavnom okviru Republike Hrvatske, a posebno u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) te podzakonskim aktima, ali i u skladu s Posebnim pravilima koja se primjenjuju na neobveznike javne nabave pri čemu posebnu pažnju posvećujemo EU financiranim nabavama i izbjegavanju nepravilnosti. Dosad smo proveli više od 150 složenih postupaka javne nabave, od kojih veliki dio čine javne nabave velike vrijednosti radova i usluga u okviru projekata financiranih iz fondova EU.

Evo što radimo za naše klijente:

 • Izrada institucionalnih i projektnih planova nabave
 • Priprema dokumentacije o nabavi i popratnih dokumenata
 • Analiza dokumentacije o nabavi i popratne dokumentacije te usklađivanje s načelima javne nabave
 • Priprema EU financiranih nabava za ex-ante kontrolu
 • Provedba postupka javne nabave (objave, pojašnjenja, izmjene dokumentacije, izrada zapisnika, otvaranje, pregled i ocjena i slično)
 • Priprema i kontrola ugovora o javnoj nabavi
 • Praćenje provedbe ugovora o javnoj nabavi i savjetovanje klijenta o mogućnostima izmjene s naglaskom na EU financirane nabave
 • Savjetovanje u postupku izbjegavanja nepravilnosti i financijskih korekcija u javnim nabavama financiranima iz fondova EU
 • Izrada pojašnjenja za potrebe ex-post kontrole postupaka javne nabave u EU financiranim nabavama
 • Izrada žalbi na dokumentaciju o nabavi, odluku o odabiru i slično
  Praćenje prakse nadležnih tijela, a posebice DKOM-a
1800
milijuna eura projektnog portfelja
30
pripremljenih studija (pred)izvodljivosti
15
pripremljenih strateških dokumenata
80
pripremljenih projekata
Neki od projekata u kojima smo sudjelovali u pripremi i/ili provedbi postupaka javne nabave navodimo u nastavku:

 • Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom (tzv. Pelješki most), Hrvatske ceste d.o.o.
 • Projekt izrade Studije za pružanje multimodalnih informacija u prometu – Connecting Europe Facility, Hrvatske ceste d.o.o.
 • Nabava 15 autobusa za potrebe ZET-a, ZET d.o.o.
 • Nabava autobusa za Promet Split, Promet d.o.o.
 • Nabava autobusa za Libertas Dubrovnik, Libertas d.o.o.
 • Jačanje proizvodnih kapaciteta Toya grupe, Toya grupa d.o.o.
 • Š-PELET: Izgradnja i opremanje pogona i proizvodnju peleta u Slunju, Građevinski obrt Špelić
 • Povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke TEO-Belišće kroz izgradnju proizvodne hale, TEO Belišće
 • Projekt izgradnje mosta Čiovo sa spojnim cestama, Hrvatske ceste d.o.o.
 • Izgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan-Pag ugroženog klizištem, Komulano društvo Pag d.o.o.
 • Izgradnja i opremanje pilane Draganić, Draganić d.o.o.
 • Izgradnja trgovačkog centra u Velikoj Gorici, ERA Commerce d.o.o.
 • Centar kreativnih industrija – kreativni inkubator Sisak, Grad Sisak
 • Izgradnja Holandske kuće u Sisku, Grad Sisak

Trebate pomoć u postupcima javne nabave?

Javite nam se putem e-maila na info@avelant.hr! Nakon vašeg inicijalnog upita, poslat ćemo vam detaljnu pisanu ponudu i zajedno s vama odlučiti što je najbolje za vaš postupak javne nabave. Sve detalje naše suradnje jasno ćemo opisati u ugovoru kako biste znali koje su naše, a koje vaše obveze!